Aldona Małyska, o sobie

dr Aldona Małyska

Status naukowy/zawodowy:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych link do www
Katedra Teorii Wychowania link do www
adiunkt

Tematy prac magisterskich:

18.05.2000 r.
Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt i jego profilaktyka.
Pedagogika UWM.
Promotor: prof. Wiesław Ciczkowski

22.06.2001 r.
Kryminologiczne aspekty prostytucji nieletnich.
Administracja UWM.
Promotor: prof. Stanisław Pikulski

Temat rozprawy doktorskiej:

22.06.2006 r.
Poziom kultury pedagogicznej nauczycieli a wyzwalanie zachowań twórczych uczniów.
Promotor: prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
prof. dr hab. Krzysztof. J. Szmidt (Uniwersytet Łódzki)

Drodzy Państwo

Liczę, że uda mi się zaprosić Państwa do dyskusji poświęconej szeregu dostrzeganych zarówno przeze mnie, jak i Was kwestii naukowych i badawczych.

Zachęcam również do komentowania moich tekstów, które będę systematycznie zamieszczać na stronie. Ten „wielogłos” pozwoli – w moim przekonaniu – na zróżnicowane postrzeganie problemów społecznych, pedagogicznych i co najważniejsze posłuży przyrostowi wiedzy (mam taką nadzieję) nas wszystkich – w myśl zasad „uczyć się dla siebie, innych i od innych”!

Aldona Małyska

Zapraszam do kontaktu

Kontaktowy adres e-mail:
aldona@crealdi.pl